* 8. Μετα-άνθρωποι ή μετάνθρωποι (posthumans) : σύμφωνα με τους διανθρωπιστές, ο μετα-άνθρωπος είναι κάποιος που οι βασικές του ικανότητες υπερβαίνουν τις ικανότητες του σημερινού ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πλέον σαφές εάν είναι ακόμα «άνθρωπος» με την σημερινή έννοια της λέξης. Είναι το επόμενο στάδιο του ανθρώπου μετά από τον διάνθρωπο.Η λέξη μετάθρωπος χρησιμοποιήτε κάποτε στην Ελληνική και σαν μετάφραση της Αγγλικής λέξης transhuman (που μεταφράζω στο κείμενο σαν "διάνθρωπος"). Αυτό είναι μάλλον ανακριβρείς, αφού η λέξη transhuman βγαίνει από τις λέξεις trans (διά, πέραν) + human (άνθρωπος), ενώ η λέξη posthuman βγαίνει απο τις λέξεις post (μετά) + human (άνθρωπος).

επιστροφή