*12. Διανθρωπισμός ή υπερβατικός ανθρωπισμός (transhumanism- από trans [διά, πέραν] και humanism [ανθρωπισμός]) : Κίνημα που μελετά και υπερασπίζεται την πιθανότητα και την επιθυμητότητα βελτίωσης της ανθρώπινης κατάστασης, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και της εκδημοκράτισης τεχνολογιών που μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν να ξεπεραστούν περιορισμοί όπως ο πόνος, η γηρατειά και οι αρρώστιες, αλλά και να ενισχύσουν τις διανοητικές και φυσικές μας ικανότητες βοηθώντας έτσι να μεταμορφωθούμε σε ένα καινούριο είδος οργανισμού, τον διάνθρωπο, ο οποίος όταν βελτιωθεί ακόμα παραπάνω, μπορεί να μεταμορφωθεί σε μετα-άνθρωπο.

επιστροφή