* 9. Ωμή αίσθηση (raw feel) : Μια αντίληψη όταν την βλέπουμε από μόνη της, χωρίς οποιουδήποτε είδους επίδρασης που θα μπορούσε να έχει πάνω στη συμπεριφορά μας ή στον τρόπο που αισθανόμαστε.

επιστροφή