* 7. Στα Αγγλικά η λέξη «drugs» (φάρμακα) χρησιμοποιείται για τα ιατρικά φάρμακα όσο και για τα ψυχοτρόπα παράνομα φάρμακα (ενώ στα Ελληνικά η λέξη «φάρμακα» συνήθως εννοεί ιατρικά φάρμακα, ενώ οι παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες αναφέρονται -συνήθως λαθεμένα- ως «ναρκωτικά»)- γι' αυτό και ο συγγραφέας λέει ότι «πολλοί αναπηδούν στο άκουσμα της λέξης φάρμακα» .

επιστροφή