* 6. Ευφυείς πράκτορας (intelligent agent) : αυτόνομη οντότητα που διακατέχει τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να δρα σύμφωνα με ερεθίσματα από το περιβάλλον του προς την επίτευξη κάποιου στόχου.

επιστροφή