* 4. Σχεδιασμένα μωρά (designer babies) : μωρά με γενετικές ιδιοσυστασίες «τεχνητά» σχεδιασμένες χρησιμοποιώντας γενετικές τεχνικές, έτσι που να κατέχουν ή να στερούνται συγκεκριμένα γνωρίσματα (φυσικά ή διανοητικά χαρακτηριστικά, π.χ. μαύρα μαλλιά ή ταλέντο στην επίλυση μαθηματικών πράξεων).

επιστροφή