* 3. Σχεδιασμένα φάρμακα (designer drugs) : φάρμακα, συνήθως ψυχοτρόπα, σχεδιασμένα με τρόπο που να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αποφεύγοντας όμως την ίδια στιγμή τους νόμους απαγόρευσης γνωστών φαρμάκων που επιδρούν με παρόμοιους τρόπους, με το να έχουν διαφορετικές -έστω και ελαφρώς- χημικές δομές.

επιστροφή