*13. Αναφόρτωση του μυαλού (mind uploading) : υποθετική τεχνική που συμπεριλαμβάνει σκανάρισμα του εγκεφάλου και καταγραφή της κατάστασής του σε υπολογιστή – έτσι που το μυαλό να «ψηφιοποιηθεί» ή να «αναφορτωθεί» στον υπολογιστή.

Καταστροφική αναφόρτωση (destructive uploading) : υποθετική τεχνική αναφόρτωσης του μυαλού σε υπολογιστή, με τον εγκέφαλο να πεθαίνει κατά τη διάρκεια του σκαναρίσματός του.

επιστροφή