* 11. Εγκεφαλοποίηση (encephalisation) : η εξελικτική διαδικασία όπου οι νευρώνες κάποιου ζώου αυξάνονται, χωρίς αναγκαστικά να αυξάνεται και το μέγεθος του κρανίου.

Εγκεφαλοποίηση του συναισθήματος (encephalisation of emotion) : η διαδικασία κατά την οποία εμπλέκονται τα συναισθήματά μας (που είναι βασισμένα στο στεφανιαίο σύστημα του εγκεφάλου) με τις σκέψεις μας (που είναι βασισμένες στον νεόφλοιο). Η εγκεφαλοποίηση συμβαίνει όταν ενώνονται με αυξανόμενους νευρώνες τα δύο αυτά μέρη του εγκεφάλου. Φαίνεται να έχει εξελικτική χρησιμότητα: για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μια γυναίκα να μας φαίνεται εγγενώς σέξι, ή ένα φίδι να μας φαίνεται εγγενώς τρομακτικό.

Επανα-εγκεφαλοποίηση του συναισθήματος (re-encephalisation of emotion) : η επανακαθόριση της εγκεφαλοποίησης του συναισθήματος. Θεωρητικά, με αυτή την διαδικασία θα μπορούμε να προσδιορίσουμε κατά βούληση το ποια συναισθήματα θα εγκεφαλοποιήσουμε – ή το για ποια προθετικά αντικείμενα θέλουμε να νοιώθουμε ή να σκεφτόμαστε οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε να κανονίσουμε, για παράδειγμα, να μην νοιώθουμε φόβο στην θέα ενός δυστυχήματος όπου η βοήθεια μας μπορεί να χρειάζεται- ή να κανονίσουμε να νοιώθουμε ευχαρίστηση όταν καταφέρνουμε τους στόχους μας παρά να νοιώθουμε ευχαρίστηση όταν κάποιος «εχθρός» μας πάθει κάποιο κακό.

επιστροφή