* 1. Ηδονικός ποδόμυλος (headonic treadmill) : η θεωρία του ηδονικού ποδόμυλου λέει ότι ο άνθρωπος τείνει να μην μπορεί να ξεπεράσει κάποιο καθορισμένο επίπεδο ηδονής- ή αν καταφέρει να το ξεπεράσει λίγο, θα γυρίσει και πάλι σύντομα πίσω- που δίνει έτσι την αίσθηση του περπατήματος σε ποδόμυλο.

επιστροφή